Privacy- en Cookieverklaring

Hartzaken Coaching is een onderneming van M.C.C. ’t Hart, gevestigd en zaakdoende aan de Westerhoutpark 17 in (2012 JL) Haarlem en ingeschreven onder KvK nummer 123456789 (hierna ook: ‘Hartzaken Coaching’). De website www.hartzakencoaching.nl is een website van de onderneming Hartzaken Coaching. De volgende Privacy-en Cookie verklaring van Hartzaken Coaching is van toepassing. In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Hartzaken Coaching omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 1 – Contact

1.1

Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door Hartzaken Coaching. Voor alles met betrekking tot haar privacy- en cookiebeleid is Hartzaken Coaching bereikbaar via het e-mailadres: info@hartzakencoaching.nl.

Artikel 2 Verstrekken van gegevens is geen verplichting

2.1

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om gebruik te kunnen maken van sommige diensten is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

Artikel 3 Voor welke doeleinden worden welke gegevens verwerkt?

3.1

De persoonsgegevens die Hartzaken Coaching verwerkt in het kader van haar dienstverlening zijn je naam, e-mailadres en je telefoonnummer. Naast dat jij deze gegevens bij mij vermeldt, kunnen gegevens bij mij ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat jij ons daartoe toegang hebt geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook of Linkedin. Ook leggen de webservers automatisch surfgegevens vast, zoals bijvoorbeeld je IP-adres, tijdstip van bezoek, browsersoort en welke pagina’s bekeken worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan graag dit direct kenbaar maken via info@hartzakencoaching.nl.

3.2

Hartzaken Coaching gebruikt jouw gegevens om indien van toepassing een overeenkomst met je te sluiten en vervolgens uit te voeren, om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, om de website in technische zin te onderhouden, te verbeteren en te voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude op te sporen, om marktonderzoek te doen, het bezoek te analyseren en toekomstige strategie te kunnen bepalen.

Artikel 4 Cookies en Analytics

4.1

De website van Hartzaken Coaching maakt gebruik van zogenaamde “cookies” Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. Cookies zijn bijvoorbeeld soms nodig om de website(s) (probleemloos) en gemakkelijk te kunnen gebruiken, maar ook om het gebruik van de website te analyseren.

4.2

Je kan het gebruik van cookies door je browser uitschakelen, alleen dan bestaat de kans dat (onderdelen van) de website niet of niet goed werken.

4.3

Hartzaken Coaching maakt gebruik van zowel sessie cookies die door je browser worden verwijderd zodra je de browser afsluit, als van cookies die langer op je browser blijven staan, bijvoorbeeld om te herkennen dat je een volgende keer toegang hebt tot de website. Ook gebruikt Hartzaken Coaching Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website.

Artikel 5 Sociale netwerken

5.1

Op de website kunnen berichten worden vertoond die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook en Twitter en gerelateerd zijn aan Hartzaken Coaching. Hierop kunnen bezoekers hun eigen berichten achterlaten door via hun eigen account op die sociale netwerken een dergelijk bericht te verspreiden en daarbij aan te geven dat bericht te willen delen op de website. Deze berichten kunnen vervolgens worden weergegeven op de website van Hartzaken Coaching, als de bezoeker daar zelf via diens profiel op het betreffende sociale netwerk toestemming voor geeft. Andersom is het ook mogelijk om via de websites van Hartzaken Coaching berichten achter te laten op sociale netwerksites via je social-media accounts.

5.2

De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de sociale netwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacyverklaringen van toepassing.

Artikel 6 Doorgifte aan derden

6.1

Hartzaken Coaching geeft (persoons)gegevens van bezoekers niet aan derden door, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen bezoeker en Hartzaken Coaching.

6.2

Hartzaken Coaching kan zonder toestemming gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Hartzaken Coaching te garanderen.

6.3

Tenzij de toestemming per e-mail wordt geweigerd of ingetrokken als bedoeld in artikel 3.2, geeft de consument/afnemer/bezoeker hierbij expliciet toestemming aan Hartzaken Coaching tot het gebruiken van (persoonlijke) informatie.

Artikel 7 Nieuwsbrief

7.1

Hartzaken Coaching biedt voor deze website een nieuwsbrief aan, waarmee bezoekers worden geïnformeerd over nieuws op het gebied van haar diensten en daarmee samenhangende zaken. Alleen als de bezoeker en/of Afnemer zich voor de ontvangst van deze nieuwsbrief heeft aangemeld, wordt het betreffende e-mailadres van die bezoeker toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. In de nieuwsbrieven staat steeds een mogelijkheid om je te kunnen afmelden.

Artikel 8 Minderjarigen

8.1

Als de bezoeker nog geen 16 jaar oud is, moeten diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van deze privacy- cookieverklaring, voordat de bezoeker zich kan registreren om de website te gebruiken of zich voor de nieuwsbrief aan te melden.

Artikel 9 Inzage, verwijdering en correctie

9.1

De bezoeker dient er voor te zorgen dat de gegevens die hij aan Hartzaken Coaching heeft verstrekt juist zijn. De bezoeker kan Hartzaken Coaching via het e-mailadres info@hartzakencoaching.nl schriftelijk verzoeken om inzage in en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen zo mogelijk eventuele, door de bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Artikel 10 Beveiliging

10.1

Hartzaken Coaching zal zo zorgvuldig mogelijk om gaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens en ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal. Uitsluitend haar eigen werknemers en de door Hartzaken Coaching ingeschakelde dienstverlening die belast is met het beheer en onderhoud van de website hebben toegang tot de gegevens, welke altijd worden beschermd door een wachtwoord.

Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

11.1

Hartzaken Coaching behoudt zich het recht voor om haar privacy- en cookiebeleid zoals omschreven in deze Privacy- en Cookieverklaring aan te passen. Zij adviseert de bezoekers daarom om regelmatig de website te bekijken en te controleren of er in de privacy- en cookieverklaring wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Hartzaken Coaching de bezoekers  hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail.