Na een kosteloos kennismakingsgesprek waarin jouw vragen en wensen duidelijk gaan worden, kan je beslissen of je het contract met mij aan wilt gaan.

Een coaching sessie duurt gemiddeld anderhalf uur en een coachtraject omvat 5 tot 10 sessies. Waarden zoals vertrouwelijkheid, verbinding, respect en veiligheid staan centraal.

De kosten van een coachtraject verschillen. Ik wil als coach rekening houden met persoonlijke situaties en omstandigheden en hanteer een inkomensafhankelijk tarief. Schroom niet om hierover contact met mij op te nemen.

Coaching omvat diverse benaderingen. De basisvaardigheden voor het coachen heb ik mij in het bedrijfsleven eigen gemaakt. Vervolgens heb ik het certificaat Practitioner Coach behaald. Daarna heb ik bij Phoenix opleidingen verdere verdieping in coaching technieken zoals Systemisch werk en Transactionele Analyse (TA) mogen ervaren en leren toepassen.

Ik ben aangesloten bij het NOBCO (www.nobco.nl) en in het bezit van het EIA-coaching keurmerk.

CONTACT

Transactionele Analyse (TA) bij coaching

Transactionele analyse is onder andere een analysemodel over communicatie en een persoonlijkheidstheorie. De grondlegger van de transactionele analyse (afgekort: TA) is psychotherapeut Eric Berne. TA is toepasbaar op veel terreinen, zoals therapie, onderwijs, teamontwikkeling en veranderprocessen in organisaties.

Leer je onbewuste processen kennen

Transactionele analyse gaat er van uit dat mensen gedreven worden door krachten waar we ons niet van bewust zijn. Ieder mens trekt al op jonge leeftijd emotioneel gekleurde conclusies over zichzelf, mensen in zijn omgeving en over de wereld waarin hij leeft. Deze conclusies worden gebaseerd op ervaringen tijdens onze eerste levensjaren. Op grond van deze conclusies nemen we onbewuste ‘besluiten’ die ons verder leven beïnvloeden. Door begeleiding kunnen we ons (gedeeltelijk) bewust worden van hoe we vandaag de dag beïnvloed worden door strategieën die we onszelf als kind aanleerden en door normen die we met de paplepel ingegoten kregen. Daarbij werken we met vragen zoals:

  • welke regels voor het leven leerde je van je ouders?
  • welke strategieën van vroeger pas je onbewust nu nog toe?
  • wat waren belangrijke gebeurtenissen in je leven en hoe beïnvloeden die jou vandaag de dag?
  • op manieren ga jij kwetsbaarheid en intimiteit uit de weg?

Meer autonomie en effectievere keuzes

Met jouw vergrote zelfbewustzijn kunnen we vervolgens meer effectievere keuzes maken. In de psychotherapie volgens Berne, is de interactie tussen de therapeut en de cliënt een bron van inzicht en heling doordat transacties benoemd en geanalyseerd worden. De cliënt wint daardoor aan autonomie binnen het grotere geheel. Mensen worden bewuster ten aanzien van zichzelf in het hier-en-nu, zullen meer spontaan kunnen communiceren met anderen en kunnen open en intense contacten met andere mensen aangaan.

Ook buiten de psychotherapie zijn de concepten uit de TA goed bruikbaar. Bijvoorbeeld in het analyseren van de communicatie in een lastige gesprekssituatie. Of in het bespreekbaar maken van samenwerking in teams en organisaties.

Systemisch werk bij coaching

Van jongs af aan leven mensen in systemen. Wij groeien op in een familie. Daarbij komen systemen als je schoolklas, de (sport)vereniging en later de organisatie waar je werkt. We ontwikkelen ons in dit krachtenveld van systemen en zijn loyaal aan de onderlinge verhoudingen en collectieve patronen. Zo heeft ons familiesysteem, op een diep en onbewust niveau, veel invloed op ons leven. Soms nemen mensen vanuit een sterke loyaliteit aan hun systeem een plek in die niet ‘de juiste’ is. Dan spreken we van een verstrikking. Dan kun je vastlopen in levensgebieden zoals relaties en werk. Systemisch werk kan deze verstrikkingen zichtbaar maken, bijvoorbeeld in een familieopstelling of een organisatieopstelling. Je kunt zeggen dat wanneer twee personen elkaar ontmoeten, er in feite een ontmoeting is van twee familiesystemen met hun eigen dynamieken en verstrikkingen. Evenzo geldt dat in teams en organisaties.

Vragen met een systemische achtergrond

Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties een systemische achtergrond hebben, is een individueel psychologische benadering vaak niet voldoende. Bert Hellinger gaf vervolg aan het werken met systemen door familieopstellingen en organisatieopstellingen. Er zijn verschillende manieren om systemisch werk te gebruiken. Individueel en groepsgewijs. In coaching en therapie. Waar het steeds om gaat is je eigen systemische dynamieken en verstrikkingen op een diep niveau bewust te worden zodat je jezelf ruimte geeft om jouw leven vorm te geven.

Bekende toepassingsmogelijkheden systemisch werk

  • Familieopstellingen laten ons zien welke plek we innemen in ons familiesysteem. Opstellingen helpen om tot dan toe verbanden te zien waarvan we ons onbewust waren en hoe we ons liefdevol kunnen losmaken uit verstrikkingen. Het is ook een manier van kijken naar de wereld en het leven: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Opstellingen kunnen helpen bij acceptatie en zingeving. Er ontstaat verbinding en ruimte voor beweging.
  • Organisatieopstellingen laten zien wat er in de onderstroom van de organisatie speelt. Hoe zijn de verhoudingen tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen? Hoe liggen de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies? En: welk aanwezig potentieel wordt nog niet benut?

Afspraak maken?

Wanneer je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken kun je mij bellen op +31 (0)6 36 493 621 en eventueel een bericht inspreken. Je kunt ook een e-mail sturen. Klik hiervoor op onderstaande contactknop en vul het contactformulier in. Ik zal altijd proberen dezelfde dag contact op te nemen.

Contact