HR Advies

Aandacht voor de mens binnen de organisatie. Dat is in onze huidige tijd van verandering en beweging belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd is het lastig en verval je snel in de waan van de korte termijn. Hoe blijf je als organisatie wendbaar? Hoe creëer je een cultuur van blijvende ontwikkeling? Zitten de juiste mensen nog wel op de juiste plek? En hoe motiveer je ze vervolgens om zich duurzaam in te zetten en ontwikkel je de managers om dit te kunnen faciliteren? Kortom: hoe kun je je als organisatie actief voorbereiden op toekomstige veranderingen in werkzaamheden en welke krachtenvelden heb je daarvoor nodig?

In mijn rol als HR-professional kan ik organisaties helpen om op een kundige en verbindende manier een belangrijke koers neer te zetten voor de toekomst. Ik ben in staat om in korte tijd situaties te analyseren, concretiseren en implementeren. Hierbij werk ik vanuit een bewezen trackrecord en ben daarin zorgvuldig, snel en in contact. Ik ben observerend en doortastend en toon initiatief en lef om situaties te doorbreken of te veranderen. Ik werk vanuit het vermogen tot autonomie van medewerkers in zelfsturing en ontwikkeling.

Ik ben onder andere inzetbaar op programma’s als:

Talentmanagement: Hoe houd je de goede mensen vast, die passen bij de cultuur die je nastreeft? Hoe benut je potentieel ten volle en creëer je voor medewerkers paden en kansen om zich op een autonome wijze en met eigenaarschap te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf?

Learning & Development: Krijgen jouw medewerkers de juiste leerinterventies, waardoor ieder individu de kans krijgt om een verschil te maken? Zou je jouw organisatie als een lerende organisatie omschrijven? Zijn de kernwaarden van de organisatie daadwerkelijk de meest zichtbare competenties?

Performance Management: Hoe richt je je pijlen op een duurzame, betrokken en bevlogen groep medewerkers? En is een jaarlijkse performance managementcyclus nog wel van deze tijd om mensen intrinsiek gemotiveerd aan het werk te hebben en houden? Hoe krijg je een cultuur waarin continu en respectvol feedback geven de norm is?

Management Development / Leadership Development: Hoe ontwikkel je de leiders van de toekomst die in het huidige, veranderende klimaat mensen mee weten te krijgen, faciliterend leiderschap laten zien en daarmee positief invloed uitoefenen? Hoe inspireren jouw leiders mensen tot grote daden?

Strategische personeelsplanning: Past jouw HR strategie eigenlijk nog wel bij de strategische koers die de organisatie volgt en hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt – nu en in de toekomst? Hoe wendbaar, competent en flexibel zijn jouw medewerkers?

Afspraak maken?

Wanneer je meer informatie wilt of een afspraak wilt maken kun je mij bellen op +31 (0)6 36 493 621 en eventueel een bericht inspreken. Je kunt ook een e-mail sturen. Klik hiervoor op onderstaande contactknop en vul het contactformulier in. Ik zal altijd proberen dezelfde dag contact op te nemen.

Contact